PC, MAC och Linux

- felsökning, service och underhåll

- installation/uppgradering

- konsultation, rådgivning

- service- och underhållsavtal

- anpassad utbildning

 

- kabeldragning, nätverksuttag

- fiber-anslutning, inkoppling

- trådlöst nätverk, mobilt bredband

- effektiv eliminering av virus, trojaner och andra hot

- mail, hemsida, blogg, wiki

- fjärranslutning, fil-server

- återställning av raderade filer/ bilder, backup mm.

- gästnätverk med landing page och tickets

- kameraövervakning

- inpasseringskontroll